Foto: www.cdep.ro

ÎN ROMÂNIA SUNT GRAV ÎNCĂLCATE DREPTURILE OMULUI !

textul reprezintă un comunicat de presă semnat de Gheorghe Funar, preşedinte PRM Cluj
„În timpul Regimului Ceauşescu, în perioada 1964-1989, românii aflau de la posturile de radio ‘Europa liberă’, ‘Vocea Americii’, ‘BBC’ şi ‘Radio France International’ despre unele încălcări ale drepturilor omului în România. Pe aceiaşi temă au apărut unele exemplificări în rapoartele anuale ale Departamentului de Stat al Uniunii Statelor Americane (USA).
După prăbuşirea Regimului comunist şi-au încetat activitatea posturile de radio ‘Europa liberă’, ‘Vocea Americii’ şi emisiunile în limba română de la ‘BBC’ deoarece şi-au pierdut obiectul muncii, iar despre: subminarea dirijată a economiei naţionale; jefuirea bogăţiilor naturale ale Poporului Român; Holocaustul împotriva românilor; corupţia generalizată; Statul de tip mafiot; reinstaurarea dictaturii; privatizările frauduloase; deromânizarea României; degradarea biologică a Poporului Român; otrăvirea populaţiei cu aditivi alimentari cancerigeni; fraudarea alegerilor; cultul minciunii; trădătorii de Neam şi Ţară; lichidarea a peste 5 milioane locuri de muncă; alogenii ajunşi în funcţiile de Preşedinte al României, ai Senatului şi Camerei Deputaţilor, prim-miniştrii, miniştri, conducători ai partidelor politice, parlamentari, şefi la S.R.I. şi S.I.E., în conducerea Băncii Naţionale etc. nu le-au mai permis stăpînii străini ai ţării noastre să vorbească.
În perioada 1990-2011 şi la începutul anului 2012, în noul capitalism românesc şi în timpul ‘democraţiei originale’, instaurată prin peste 1.100 de crime şi mii de răniţi cu autori necunoscuţi pînă azi, şi bazată pe ascunderea adevărului, în locul oficinelor străine închise, au apărut mai multe organizaţii neguvernamentale (O.N.G.-uri) care să apere drepturile omului, precum şi instituţia Avocatul Poporului. Dintre O.N.G.-uri amintim: Liga Apărării Drepturilor Omului, Asociaţia Pro-Democraţia, Asociaţia Europeană a Implementării şi Apărării Drepturilor Omului.
Activitatea O.N.G.-urilor în apărarea drepturilor omului în România este coordonată de o baghetă magică şi ele, de regulă, se aseamănă cu cometele, avînd traiectorii bizare. Cu toate că, zilnic sunt grav încălcate drepturile omului în România, O.N.G.-urile respective sunt în şomaj tehnic, iar Avocatul Poporului, de regulă, nu se autosesizează. Totuşi, zilele trecute Avocatul Poporului, domnul prof.univ.Dr.Gheorghe Iancu a declarat public, la Sfântu Gheorghe, că în România este încălcat dreptul la informaţie şi această încălcare este cumplită. În acest domeniu, Avocatul Poporului are perfectă dreptate şi bănuiesc că se referă la cel puţin următoarele teme:
Adevărul despre Poporul Român. Pînă acum, Istoria Poporului Român a fost falsificată ! Poporul Român este urmaş al Poporului Primordial, al geto-dacilor, Adevăratul Popor Ales de Bunul Dumnezeu, avînd o continuitate neîntreruptă de peste 10.000 de ani în Grădina Maicii Domnului, în Dacia Edenică ! Geto-dacii au fost cel mai numeros şi extins popor al antichităţii ! Diverşi ‘specialişti’ au susţinut că din doi bărbaţi, Decebal şi Traian, s-a născut Poporul Român. Pînă şi copii de la grădiniţă ştiu că bărbaţii nu nasc copii. Adevărul despre Limba Română. Poporul Român a moştenit limba geto-dacilor care a fost Limba Primordială. Alfabetul geto-dacilor şi scrierile lor sunt cele mai vechi din lume ! Limba geto-dacilor a fost limba de circulaţie în Imperiul Roman. Tăbliţele de aur (şi copiile lor pe plăci de plumb) găsite la Sinaia dovedesc că literele geţilor erau folosite cu mii de ani înaintea celor latine şi greceşti. De asemenea, scrierea sumeriană este ulterioară, cu 2.000 de ani, scrierii de la Tărtăria (datată 6.000 de ani î.Hr.), cea mai veche scriere din lume. Falsificatorii istoriei Poporului Român şi a Limbii Române, precum şi cozile lor de topor autohtone (în special A.T. Laurian şi I. Massim) susţin că geto-dacii sunt singurul popor din lume unde mamele nu i-au învăţat pe copii lor limba maternă ci limba paternă, a mercenarilor din Imperiul Roman, care nu ştiau nici ei limba latină. Niciun om cu mintea întreagă nu poate crede că tinerele femei dace, numai în perioada 106-275 d.Hr., din teritoriul ocupat şi din Dacia liberă şi-au lăsat acasă bărbaţii şi copii plecînd la distanţe de zeci sau sute de kilometri, pe jos sau călare, pînă la castrele romane pentru a fi însărcinate de mercenarii Imperiului Roman. Pînă cînd aceştia primeau bilete de voie sau permisie, tinerele dace îi aşteptau, probabil, în hoteluri sau pensiuni. După ce rămîneau însărcinate, femeile dace se întorceau acasă unde împreună cu soţii lor şi cu bunicii  îi învăţau pe noii născuţi limba paternă, a celor rămaşi în castrele romane, a mercenarilor care nu ştiau limba latină, ei provenind din Grecia, Egipt, Galia şi alte ţări. Astfel susţin fasificatorii Istoriei Limbii Române că s-a născut limba Poporului Român. După aceşti falsificatori, rezultă că Poporul Român este un popor din flori. Au uitat să precizeze la care flori se referă. Aceiaşi falsficatori ai Istoriei Limbii Române susţin că în Geţia sau Dacia locuitorii din teritoriile neocupate (cca. 80%) de Imperiul Roman au renunţat de bună voie la limba lor, la Limba Primordială, iar cei din zonele ocupate s-au lepădat de limba strămoşilor şi au trecut la limba latină. Cei mai mulţi dintre strămoşii românilor de azi ar fi învăţat o limbă străină fără translator. Pe Columna lui Traian, colorată în roşu, galben şi albastru,  dezvelită în anul 113 d.Hr., la Roma nu s-a găsit nici un translator între daci şi romani, ceea ce dovedeşte că romanii cunoşteau limba geto-dacilor sau au învăţat-o la cursuri intensive între anii 106-113 d.Hr. În insulele britanice, care au fost stăpînite de Imperiul Roman timp de peste 500 de ani, nu a fost romanizată populaţia şi nici nu a învăţat limba latină. De ce în Dacia şi numai în Dacia lucrurile s-au petrecut altfel şi fără nicio logică ?
Adevărul despre cultura şi civilizaţia Poporului Român. Geto-dacii au dat omenirii cea mai veche cultură şi civilizaţie. În ‘Cartea cărţilor’, autorul Robert Charroux susţine, cu numeroase dovezi, că civilizaţia dacilor este mama tuturor civilizaţiilor. El îi confirmă pe mulţi cercetători şi scriitori români şi străini care se bazează pe descoperirile arheologice, pe cărţile din antichitate şi pe tradiţiile noastre strămoşeşti, unice în lume.
Adevărul despre răspîndirea geto-dacilor în lume. Din Dacia Mare au roit strămoşii noştri, în jurul anilor 4000 î.Hr. şi 2000 î.Hr., în toată Europa, în Nordul Africii, în Orientul Apropiat, în India, China şi Japonia, precum şi în America de Nord şi America de Sud. Falsificatorii istoriei Poporului Român trec sub tăcere faptul că majoritatea popoarelor din Europa susţin că se trag din geto-daci, care în istoria antică apar şi sub alte denumiri.
Această realitate demolează teza falsă a lui A.T. Laurian şi a continuatorilor săi privind originea Poporului Român şi a Limbii Române. În ‘Cartea cărţilor’ se demonstrează că nu evreul Cristofor Columb a fost descoperitorul Americii, deoarece înaintea lui au ajuns dacii, fenicienii, vikingii, islandezii, suedezii, norvegienii, portughezii, danezii şi francezii.
Adevărul despre religia Poporului Primordial, a Neamului Ales de Sântu. Geto-dacii au primit de la Tatăl Ceresc o scriere sfîntă, Cartea lui Enoh sau Calea/Legea Adevărului şi Dreptăţii, considerată cel mai vechi manuscris din lume, o apocrifă anterioară Bibliei. Cartea lui Enoh împreună cu alte scrieri sfinte formau, încă din secolul V î.Hr., lucrarea sfîntă numită Biblia. În arhivele secrete ale Vaticanului există numeroase scrieri care confirmă adevărata istorie şi religie a Poporului Român şi a omenirii !  Faptul că ele sunt ascunse dovedeşte că istoria şi religia geto-dacilor şi a omenirii au fost falsificate. Cu toate că s-au întîlnit cu papii de la Roma, preşedinţii alogeni ai României nu au cerut ca specialiştii români să aibă acces şi să facă copii după cărţile din arhiva secretă a Vaticanului care se referă la Istoria şi Religia Poporului Român. S-ar putea ca alogenul Mihai Răzvan Ungureanu, după ce s-a ocupat în teza de doctorat de istoria poporului evreu care l-a răstignit pe Iisus Hristos, pe Ili al geto-dacilor, acum ajuns prim-ministru al României,  să fie preocupat şi de Istoria adevărată a Poporului Român, a Adevăratului Popor Ales de Bunul Dumnezeu. Se ştie că, istoria religiei geto-dacilor a fost falsificată şi mistificată, mai ales, începînd cu anul 381 d.Hr., sub coordonarea episcopului Ambrosius Aurelius. În acel an a fost interzis creştinismul arimin în Imperiul Roman şi apoi, în anii 381-382 d.Hr., toate lăcaşele de cult arimine au fost distruse şi jefuite, în baza edictului împăratului Graţian.
Geto-dacii aveau o religie monoteistă pe care au răspîndit-o în întreaga lume. În Imperiul Roman, creştinismul arimin al strămoşilor noştri sau religia lui Zamolxe a fost religie oficială timp de 200 de ani (între 181-381 d.Hr.), în vremea numeroşilor împăraţi de origine geto-dacă. Religia crucii, născută şi dezvoltată în sînul neamului geto-dac, în Vatra Strămoşească, are o vechime de peste 8.000 de ani, dovedită arheologic. Strabon a scris că în istoria milenară a geto-dacilor ‘zelul religios a fost din toate timpurile trăsătura dominantă a acestui popor’.
6.Adevărul despre culorile drapelului naţional al României. Cei care s-au ocupat de falsificarea Istoriei şi Religiei geto-dacilor şi a Poporului Român nu au uitat nici culorile de pe drapelul nostru naţional. După ce au susţinut neadevărul cu plecarea întregii populaţii din Dacia după retragerea aureliană şi apoi revenirea ei în Vatra Strămoşească, de undeva din sudul Dunării, în secolul al XII-lea, s-a lansat informaţia falsă cu privire la drapelul naţional care ar fi apărut prima dată în timpul revoluţiilor române de la 1848. Adevărul istoric este cu totul altul. Culorile primordiale, roşu, galben şi albastru, le-au avut geto-dacii cu mii de ani î.Hr. atît pe steagul de luptă cît şi pe uniformele din armată. Stindardul dacic avea capul de lup din aur, argint sau bronz, iar partea de pînză era colorată în roşu, galben şi albastru.
După victoria împăratului Traian, în legiunile romane au intrat sute de mii de soldaţi geto-daci care au dus cu ei cunoscutul lup dacic, care a fost adoptat ca drapel al mai multor mari unităţi militare romane. Pe tăbliţele de aur de la Sinaia scrie că uniforma militarilor daci era colorată astfel: cămaşă albastră, tunică roşie şi pantaloni galbeni. Geto-dacii răspîndindu-se pe mai multe continente au dus cu ei şi lupul dacic care a devenit dragonul întregii lumi, fiind preluat ca simbol naţional în cîteva ţări.  Adevărul este că pe drapelul României apar culorile albastru, galben şi roşu, care sunt moştenite de la geto-daci. Aceleaşi culori au fost preluate de la daci şi pe steagul Budapestei.
7.Adevărul despre Capitala Daciei sau Geţiei. Falsificatorii Istoriei Poporului Român susţin că Dacia a avut capitala la Sarmizegetusa Regia. Adevărul este că la Sarmizegetusa-Grădişte de Munte a fost centrul religios al dacilor. Academicianul Constantin Daicoviciu i-a adăugat Capitalei geto-dacilor cuvîntul Regia, căutînd astfel să blocheze aflarea adevărului în legătură cu Capitala politico-administrativă a geto-dacilor, care se află  în altă parte. Pe tăbliţele de aur de la Sinaia este înscrisă numai Sarmizegetusa, fără Regia, adevăr pe care îl cunoaştea şi academicianul Daicoviciu. Adevărata Sarmizegetusa Regală se află la Haţeg – Subcetate şi a fost descoperită, în perioada interbelică de către colonelul topograf Constantin Zagoriţ. Acesta a întocmit harta zidurilor cetăţii Sarmizegetusa, cu cele şase porţi de acces, întinsă pe 374 pogoane. După această descoperire au fost interzise săpăturile arheologice cu scopul de a nu fi cunoscut adevărul despre Istoria geto-dacilor. Din iniţiativa profesorului Gligor Haşa, din Deva, se fac pregătiri pentru începerea în acest an a săpăturilor arheologice la Haţeg-Subcetate. În mod normal, Guvernul României ar trebui să manifeste un interes deosebit pentru deschiderea şantierului arheologic de la Haţeg-Subcetate şi să finanţeze lucrările.
8.Adevărul despre Tezaurul de la Sinaia.  Strămoşii noştri geto-daci au scris Istoria lor pe plăci de aur, lăsîndu-ne moştenire mai multe tezaure. Unul dintre ele a fost descoperit în anul 1875 la Sinaia şi este format din 514 table şi tăbliţe din aur. Pentru a nu fi cunoscută cronica getă apocrifă pe plăci de aur s-a acreditat teza falsă că tezaurul a fost topit. În realitate, cea mai mare parte din acest tezaur a ajuns la Moscova, în 14 septembrie 1944, la cererea expresă a lui I.V.Stalin, conducătorul Uniunii Sovietice. Numeroase tăbliţe de aur au fost furate de regele Carol al II-lea şi apoi au ajuns la Vatican. O placă mare de aur se află la Muzeul de istorie din Cairo şi cîteva tăbliţe de aur au ajuns în colecţii particulare. Tablele şi tăbliţele de aur de la Sinaia, inclusiv copiile lor pe plăci de plumb, conţin o cronică geto-dacă din mileniul II î.Hr. şi pînă în anul 106 d.Hr. Pînă în urmă cu cîţiva ani, specialiştii români şi străini în domeniul istoriei nu au manifestat niciun interes pentru citirea textelor de pe aceste table şi tăbliţe, precum şi pentru valorificarea informaţiilor. Unii susţin că nu au avut voie să se apropie de aceste documente inestimabile. Pe tăbliţa 2 de la Sinaia, turnată în timpul Marelui Preot Zamolxe, pe la anii 550 î.Hr., apare imaginea descriptivă  a legendei naşterii lui Sarmis/Mitra. Mama lui, Mama Pămîntească, primeşte de la Moş Arimin un miel şi toiagul cu care să păstorească toate neamurile. Sarmis/Mitra este Fiul Omului sau al Tatălui Ceresc. În mitologia geto-dacilor oaia era considerată un animal sfînt şi binecuvîntat de Sîntu. Ca urmare, nu sunt întîmplătoare atacurile alogenilor şi semidocţilor la adresa baladei ‘Mioriţa’. Zamolxe i-a învăţat pe geto-daci despre nemurirea sufletului şi le-a scris legi drepte, Legile Belagine sau Legile Frumoase.
9. Adevărul despre drumurile dacice. Cei care au falsificat Istoria Poporului Primordial, a geto-dacilor, susţin că romanii au construit drumurile în Dacia Traiană, începînd cu anul 106 d.Hr., inclusiv drumul de la Dierna (Orşova) la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, pînă la Apulum, Potaissa, Napoca şi Porolissum. Acest drum a fost construit între anii 107-109 d.Hr. Cine poate crede că în numai trei ani (scăzînd iernile mai rămîn doar doi ani) s-a construit aşa-zisul drum roman ? Adevărul îl aflăm de pe tablele şi tăbliţele de aur de la Sinaia unde scrie că în Dacia, cu peste 2.000 de ani înaintea războiului cu Imperiul Roman, din anii 105-106 d.Hr., toate drumurile erau pavate, iar porţile de la cetatea Sarmizegetusa erau glisante. În lungul drumurilor dacice şi la intersecţii existau indicatoare topografice, din piatră, cu inscripţii pentru orientare scrise în Limba Primordială, a geto-dacilor, indicatoare care nu au fost înlăturate în perioada 106-275 d.Hr. Falsificatorii originii Limbii Române au ascuns adevărul că pînă spre sfîrşitul secolului al IV-lea d.Hr. la Roma şi în zona de jurisdicţie a Diecezei de Roma ritul roman era în limba greacă, nu în limba latină. În secolele II, III şi IV d.Hr., creştinismul de limbă greacă era dominant la Roma. Falsificatorii Istoriei Limbii Române au ascuns acest adevăr. În Capitala Imperiului Roman, la Roma, în biserică se slujea în limba greacă. Ca urmare, nu poate fi crezută minciuna cu limba latină (limba paternă) care a fost transmisă de mamele din toată Dacia la copii lor, această limbă străină fiind, chipurile, preferată Limbii Primordiale a geto-dacilor, limba maternă. În jurul anului 100 d.Hr., geto-dacii au construit un zid din piatră, lung de 120 de km pentru apărarea Nordului Angliei. Multe dintre marile construcţii ale Antichităţii din Europa şi de pe alte continente au fost construite de strămoşii românilor, de geto-daci ! Cine poate crede că geto-dacii, care au dat omenirii cea mai veche şi avansată civilizaţie, cu cel puţin 10.000 de ani î.Hr., nu au construit drumuri în ţara lor şi i-au aşteptat mii de ani pe mercenarii romani să le facă gratuit drumuri, dar numai în Dacia ocupată ­? Aşa-zisele drumuri romane din Dacia Traiană, în perioada 106-275 d.Hr., sunt drumuri dacice, construite cu multe milenii înainte de venirea jefuitorilor, incendiatorilor, demolatorilor romani şi distrugători ai înfloritoarei civilizaţii şi vieţii creştine a geto-dacilor.
10. Adevărul despre Dacia Mare. În Antichitate, Vatra Strămoşească era cunoscută sub numele de Geţia sau Dacia şi era Mare. Cei care s-au ocupat diabolic de falsificarea Istoriei Poporului Primordial au lăsat în întuneric perioada cuprinsă între secolele III-XII d.Hr. sperînd că adevărul nu va ieşi la suprafaţă. Fiindu-le teamă de aflarea adevărului, aceiaşi falsificatori ai Religiei geto-dacilor şi a omenirii au lăsat în întuneric cea mai mare parte din viaţa Fiului Domnului, respectiv de la 12 pînă la 30 de ani. Adevărul va ieşi la suprafaţă !
La începutul secolului al XIX-lea, boierii patrioţi români au elaborat un proiect etno-politico-statal denumit ‘Dacia Mare’, al cărui scop era refacerea statalităţii româneşti în Vatra Strămoşească. Principalul promotor al proiectului ‘Dacia Mare’ a fost genialul Mihai Eminescu. La vîrsta de 17 ani, Eminescu a publicat în revista  ‘Familia’, la Oradea poezia ‘Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie ‘, iar la serbarea de la Putna, din 15-16 august 1871, a recitat poezia ‘Doina’. Pentru refacerea ‘Daciei Mari’ trebuiau unite cu Patria-mamă provinciile istorice Banatul, Ardealul şi Bucovina. La 24 ianuarie 1882 s-a înfiinţat, la Bucureşti, Societatea ‘Carpaţii’ în conducerea căreia se afla Mihai Eminescu. Scopul principal al Societăţii ‘Carpaţii’ era eliberarea Ardealului din Imperiul Austro-Ungar şi refacerea ‘Daciei Mari’. De la Viena, pe canale diplomatice, s-a transmis porunca de a fi potolit Eminescu. Marele cugetător şi patriot Mihai Eminescu nu a putut fi potolit decît prin lichidare fizică. Forţele oculte, împreună cu Titu Maiorescu, au pus la cale uciderea genialului Eminescu la spitalul evreiesc ‘Caritatea’ din Bucureşti, în 15 iunie 1889. Mihai Eminescu, cel mai mare cugetător politic al românilor, s-a jertfit pentru ‘Dacia Mare’.
11. Adevărul despre Constituţia României. De la sfîrşitul anului 1989, stăpînii străini ai României, împreună cu asasinii care au regizat şi aplicat Holocaustul împotriva românilor au căutat să creeze cadrul legal pentru desfăşurarea acţiunilor şi atingerea obiectivelor criminale. Un grup mic de alogeni (nu întîmplător, toţi evrei, cu nume româneşti) au decis asasinarea Preşedintelui României, Nicolae Ceauşescu şi a soţiei sale, alogena Elena Ceauşescu, în Sfînta Zi de Crăciun. Apoi, din 26 decembrie 1989 şi-a început activitatea Guvernul Petre Roman, format numai din alogeni (evrei) cu nume româneşti. La 20 mai 1990 a fost ales preşedinte al României alogenul Ion Iliescu, membru marcant al Partidului Comunist Român, cu ‘studii’ la Moscova. În urma alegerilor parlamentare, din 20 mai 1990, pe listele Frontului Salvării Naţionale (F.S.N.) şi a altor partide politice au fost aleşi numeroşi deputaţi şi senatori alogeni, care aveau o pondere de peste 60% în Parlamentul României. Preşedinte al Senatului României a fost ales alogenul Alexandru Bârlădeanu, iar preşedinte al Adunării Deputaţilor a fost impus alogenul Dan Marţian. După ce şi-au încheiat misiunea, amîndoi s-au retras din viaţa politică, în anul 1992. Situaţia prezentată face referire la primii ani ai României post-decembriste şi nu la Israel. Atunci, alogenii ocupau funcţiile de preşedinte al României, al Senatului, al Adunării Deputaţilor, prim-ministru, miniştrii, secretar general al guvernului, guvernator al B.N.R., şefii ai Serviciilor Secrete, preşedinţi şi vicepreşedinţi ai multor partide politice, ambasadori, lideri ai marilor sindicate, şefi ai majorităţii posturilor de televiziune şi radio, precum şi la numeroase ziare şi reviste. Să fi fost o întâmplare sau un program ultrasecret şi diabolic?
Adunarea Constituantă a adoptat Constituţia României în şedinţa din 21 noiembrie 1991, iar apoi a fost aprobată prin Referendumul Naţional din 8 decembrie 1991. Constituţia României din anul 1991 a fost adoptată în timpul Regimului Iliescu-Roman-Stolojan ( toţi alogeni ). Apoi, în anul 2003, în timpul Regimului Iliescu-Năstase a fost adoptată Legea nr.429/2003 de revizuire a Constituţiei României, aprobată prin Referendumul Naţional din 18-19 octombrie 2003. Românii îşi amintesc şi presa vremii a consemnat despre modalităţile diverse de fraudare a voturilor la acest Referendum. Hoţii au furat şi la Constituţie ! Cele două Legi fundamentale, din anul 1991 şi 2003, au fost astfel concepute încât să permită: desfăşurarea legală a Holocaustului împotriva românilor; subminarea economiei naţionale; jefuirea bogăţiilor naturale; deromânizarea României; nepedepsirea asasinilor politici şi a asasinilor economici.
În Constituţia României din anul 1991 nu au fost preluate articole foarte clare din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. din 10 septembrie 1948, iar alte articole au fost trunchiate. Prezentăm câteva exemple edificatoare din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului:
– Articolul 1, ‘ Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternităţii.’
– Articolul 3 ‘Orice fiinţă umană are dreptul la viaţă la libertate şi la securitatea persoanei sale.’
– Articolul 17.’Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa.’
– Articolul 21. ‘Voinţa poporului trebuie să constituie baza puterii de stat; această voinţă trebuie să fie exprimată prin alegeri nefalsificate si să fie asigurată libertatea votului.’
– Articolul 22. ‘Orice persoană are dreptul să obţină realizarea drepturilor economice, sociale şi culturale indispensabile pentru demnitatea sa şi libera dezvoltare a personalităţii sale.’
– Articolul 25 . ‘ Orice om are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea lui şi familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare.’
În Constituţia României din anul 2003 nu au fost preluate şi formulări foarte clare din Cartea drepturilor fundamentale a Uniunii Europene aprobată de Consiliul European din 7 decembrie 2000, la Nisa, precum şi din Tratatul de la Lisabona. Prezentăm cîteva exemple din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene:
Titlul I Demnitatea.
– Articolul 1, Demnitatea umană. ‘Demnitatea umană este inviolabilă. Aceasta trebuie respectată şi protejată.’
– Articolul 2, Dreptul la viaţă. ‘Orice persoană are dreptul la viaţă.’
– Articolul 3, alin.1, ‘Orice persoană are dreptul la integritate fizică şi psihică.’
– Articolul 5, alin.1, ‘Nimeni nu poate fi ţinut în sclavie sau în servitate.’
alin.3, ‘Traficul de fiinţe umane este interzis.’
– Articolul 6, ‘Orice persoană are dreptul la libertate şi la siguranţă.’
– Articolul 8, alin.2, ‘Orice persoană are dreptul de acces la datele colectate care o privesc, precum şi dreptul de a obţine rectificarea acestora.’
– Articolul 14, ‘Orice persoană are dreptul la educaţie, precum şi la accesul la formare profesională şi formare continuă.’
– Articolul 15, alin.1, ‘Orice persoană are dreptul la muncă…’
– Articolul 19, alin.1, ‘Expulzările colective sunt interzise.’
– Articolul 25, ‘Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor în vîrstă de a duce o viaţă demnă şi independentă şi de a participa la viaţa socială şi culturală.’
– Articolul 31, ‘Orice lucrător are dreptul la condiţii de muncă care să respecte sănătatea, securitatea şi demnitatea sa.’
– Articolul 35, Protecţia sănătăţii. ‘În definirea şi punerea în aplicare a tuturor politicilor şi acţiunilor Uniunii se asigură un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane.’
– Articolul 37, ‘Politicile Uniunii trebuie să prevadă un nivel ridicat de protecţie a mediului şi de îmbunătăţire a calităţii acestuia, care să fie asigurat în conformitate cu principiul dezvoltării durabile.’
Numai din lecturarea acestor articole exemplificate şi din compararea lor cu textele din Constituţia României rezultă foarte clar că multe din drepturile omului care sunt reglementate la nivel mondial şi european fie că nu se regăsesc deloc în Legea fundamentală din ţara noastră, fie că sunt neclar formulate cu scopul de a nu fi respectate. Din mulţimea lor, facem referire la următoarele:
a).Dreptul la demnitate este înscris în primul articol din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, dar nu există în Constituţiile României din 1991 şi 2003, dar nici în proiectul de revizuire a Constituţiei aflat la Comisiile juridice din Parlament. În România post-decembristă, demnitatea umană nu este nici respectată şi nici protejată. În acest an se forţează o nouă revizuire a Constituţiei pentru a reduce numărul parlamentarilor la 300 şi nu pentru a introduce prevederile referitoare la: dreptul la demnitate; dreptul la viaţă; dreptul la sănătate; dreptul la muncă; dreptul persoanelor în vîrstă la o viaţă demnă; dreptul la alegeri libere şi nefraudate ş.a. Inexistenţa acestui drept fundamental al omului în România, dreptul la demnitate, le-a facilitat Regimurilor Iliescu, Constantinescu şi Băsescu să calce în picioare şi să sfideze demnitatea românilor.
De peste 40 de zile manifestanţii din Bucureşti şi din marile municipii poartă lozinci şi scandează: ‘Demnitate !’, ‘Jos Băsescu !’, ‘Jos Guvernul !’, ‘Alegeri anticipate !’.
b).Dreptul la viaţă îl are orice persoană, mai puţin din România unde, la art.22 din Constituţie, acest drept este numai garantat, teoretic. Neavînd dreptul la viaţă ocrotit prin Constituţie s-a ajuns ca să fie pus la cale un Holocaust împotriva românilor, în lagărul de exterminare numit România.
c).Orice persoană are dreptul la muncă. În Constituţia României, la art.41, alin.1 scrie că ‘Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.’ Neavînd dreptul la muncă garantat, din anul 1992, peste 6 milioane de români au rămas fără locuri de muncă în urma închiderii societăţilor comerciale privatizate şi a sute de mii de I.M.M.-uri, iar peste 5 milioane de cetăţeni români, mai ales tineri, au fost nevoiţi să-şi caute unde să munceasă pe toate continentele. Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu nu au îngrădit locurile de muncă ale românilor în ţara lor ci le-au lichidat pe baza unui program diabolic şi bine coordonat din străinătate de către asasinii economici şi asasinii politici.
d).Dreptul persoanelor în vîrstă de a duce o viaţă demnă şi independentă, de a participa la viaţa socială şi culturală nu există în Constituţia României. De ce ? Pentru a putea fi batjocoriţi şi umiliţi pensionarii, cu scopul de a-i extermina cît mai repede şi în număr cît mai mare. Cu cinism, Regimul Băsescu-Boc a denumit această strategie ‘ieşirea programată din sistem.’ Regimul Băsescu-Ungureanu nu asigură circa 30 de medicamente pentru cei peste 500.000 de bolnavi de cancer, iar pentru unii dintre ei a alocat cîţiva lei pentru morfină. S-ar putea să încerce cu cianură în Munţii Apuseni !
e).Dreptul la un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane lipseşte în România. În Constituţie, la art.34, scrie că ‘ Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat..’ Nu se precizează de cine şi în care viaţă. Cum este garantat dreptul la ocrotirea sănătăţii cînd Poporul Român este otrăvit cu aditivi alimentari cancerigeni, cînd se închid 200   de spitale, se desfiinţează în fiecare an mii de paturi (la comanda F.M.I.) şi sunt alungaţi medicii din ţară ?
f).Dreptul la alegeri nefalsificate şi la alegeri libere lipseşte deliberat din Constituţia României. La art.36 şi art.37 din Constituţie se face referire la ‘dreptul la vot’ şi ‘dreptul de a fi ales’. Ca urmare, în România toate felurile de alegeri nu au fost libere şi au fost falsificate. Fraudarea alegerilor a fost recunoscută de candidaţii la funcţia de Preşedinte al României şi de toate partidele politice. În anii electorali are loc o întrecere capitalistă la furat voturi, în ţară şi în străinătate, inclusiv la Ambasada României din Paris. Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu, în 22 de ani, au creat şi perfecţionat o singură industrie în România, aceea de fraudat alegerile. Textele Constituţiei şi Legii electorale le-au facilitate hoţilor să fraudeze alegerile şi apoi să încalce grav drepturile omului. Fără să fi cerut cetăţenii români, Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu de facto le-au oferit cu generozitate o mulţime de drepturi unice în Uniunea  Europeană, dintre care amintim: dreptul de a muri cu zile; dreptul de a fi otrăvit cu aditivi alimentari cancerigeni; dreptul de a muri de foame; dreptul de a nu avea un loc de muncă; dreptul de a muri de frig în apartament sau casă; dreptul de a fi alungat din România pentru a supravieţui; dreptul copiilor la subnutriţie; dreptul de a fi analfabet; dreptul de a muri din cauza gerului şi a înzăpezirilor; dreptul la o existenţă mizerabilă; dreptul de a frauda alegerile; dreptul de a vorbi la stele; dreptul de a emigra; dreptul de a pune în pericol viitorul Poporului Român prin datorii externe înrobitoare; dreptul  de a submina economia naţională (infracţiunea a fost eliminată din Noul Cod penal, începînd cu 31 decembrie 2012 !); dreptul la sărăcie; dreptul de a nu avea şcoală în sat; dreptul la supravieţuire; dreptul de a nu avea spital în comună sau oraş; dreptul de a nu avea medic în comună; dreptul bolnavilor de a nu avea acces la medicamente; dreptul de a nu te bucura de viaţă; dreptul de a afla că s-au încheiat contracte secrete de privatizare şi pentru jefuirea bogăţiilor naturale ale Poporului Român; dreptul de a fi minţit de Preşedintele României şi primul-ministru; dreptul copiilor de a fi vînduţi în străinătate; dreptul de a nu cunoaşte adevărata etnie a alogenilor aleşi sau numiţi în funcţii politice; dreptul la pensii de exterminare; dreptul la sinucidere; dreptul la eutanasiere.
Ce-i de făcut ? Românii să iasă în stradă şi, în mod paşnic, să provoace rapid alegeri anticipate prezidenţiale şi parlamentare”.

Comments

  1. really nice blog, very informative. thanks dude for wonderful posting. keep it up in the future as well.http://www.nascimentoturismo.net

    1. Multumesc,Andreea! Sunteti minunate si retisui sa daruiti mult.Aveam nevoie sa vad aceasta emisiune(in direct nu am reusit),tocmai pentru ca uitasem sa iert si sa ma iert.Nimic nu este intamplator si datorita voua am depasit situatii mai putin usoare.Va iubesc!

  2. your posts are always so explicative, and i like it because i have a problem in understanding such things.http://www.oculosfeminino.com

  3. Cand merg spre Victoriei sa iau de mancare, orbesv mai mult firme inchise si spatii goale de inchiriat. Asa am vazut si o reprezentanta Renault care pana acum o luna functiona. Acum au ramas doar stickerele si cateva gunoaie unde erau masinile alea.

Leave a reply