Secretarul de Stat în Ministerul Justiţiei, Lidia Barac, a participat vineri, 24 februarie 2012, la bilanţul activităţii pe anul 2011 a Curţii de Apel Timişoara.
În cadrul mesajului transmis magistraţilor din cadrul Curţii şi a instanţelor subordonate, Secretarul de Stat a subliniat proiectele derulate la nivelul acestei instanţe şi, în mod special, Protocolul încheiat cu Universitatea de Vest Timişoara, de natură a asigura un management performant al resurselor umane cu un grad cât mai înalt de pregătire a viitorilor magistraţi.
În acelaşi timp, în intervenţia sa Secretarul de Stat a apreciat programele de pregătire profesională derulate la nivel descentralizat centrate pe diseminarea noilor Coduri ale României, dar şi eforturile depuse pentru reducerea volumului dosarelor restante.
Nu în ultimul rând, Secretarul de Stat, Lidia Barac, a exprimat şi preocuparea pentru cultivarea valorilor profesiei de magistrat, pentru politicile de autoevaluare a propriei activităţi, cât şi pentru continuarea proiectului de evaluare externă a activităţii instanţelor, prin sondarea opiniilor justiţiabililor, reprezentanţilor mass-media, avocaţilor, procurorilor cu privire la principalii indicatori de performanţă ai instanţelor timişorene.
Cu aceeaşi ocazie, Secretarul de Stat în Ministerul Justiţiei, Lidia Barac, a informat magistraţii asupra agendei interne şi externe a Ministerului Justiţiei, centrată pe îndeplinirea recomandărilor Comisiei Europene din Raportul elaborat în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare şi asigurarea suportului financiar pentru implementarea Codului de procedură civilă.
Au fost apreciate, de ambele părţi, buna colaborare dintre instanţele timişorene şi Ministerul Justiţiei, concretizată în susţinerea financiară a unor proiecte de perfecţionare profesională descentralizată a personalului instanţelor, dar şi pentru realizarea altor proiecte tehnice, menite să consolideze baza tehnico-materială a instanţelor, din perspectiva condiţiilor de muncă.
Secretarul de Stat, Lidia Barac, a transmis magistraţilor mesajul ministrului Justiţiei, Cătălin Predoiu, de apreciere a eforturilor magistraţilor pentru susţinerea unui volum de muncă crescut în raport cu cel din anul 2010, fără afectarea indicatorilor calitativi şi, în mod special, a indicatorilor de operativitate în soluţionarea cauzelor, menţinut la nivelul anului 2010.
Mesajul ministrului Justiţiei a atras atenţia asupra ‘necesităţii promovării integrităţii imparţialităţii, independenţei, în viaţa şi activitatea fiecărui magistrat, ca valori ale profesiei, în absenţa cărora nu vom fi capabili să construim acel suport necesar pentru integrarea eforturilor dirijate spre implementarea noilor Coduri şi obţinerea de performanţă în sistemul judiciar, cu consecinţe negative directe asupra nivelului de încredere a societăţii în justiţie’.

Leave a reply